Privacy statement

Tiny Library Privacy beleid

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Tiny Library of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Julie Munneke-Tromp
Onderneming: Tiny Library B.V. (voorheen Baby Exchangerie B.V.)
Bezoekadres: Nijverheidslaan 9, 1382 LE Weesp
E-mail: info@tinylibrary.nl
Telefoonnummer: 085 0604416
KvK-nummer: 77395743

Tiny Library is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Tiny Library is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Tiny Library is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Tiny Library, waaronder http://www.tinylibary.nl/.

Tiny Library verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Tiny Library opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Tiny Library. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Tiny Library om de overeenkomst uit te voeren.

Tiny Library gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Tiny Library altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor jou ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk je gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Tiny Library worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, en leeftijd van je kind/uitgerekende datum.
  • Voor het betalen en afhandelen van de facturen: je naam, adres, postcode en woonplaats;
  • Voor het versturen van de nieuwsbrieven: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Voor het behandelen van vragen en klachten: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor je te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Tiny Library altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@tinylibrary.nl.

Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • In het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Tiny Library gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in je gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zo lang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Tiny Library, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Op het moment dat je klant wenst te worden, kunnen wij je gegevens verstrekken aan Focum B.V. (Focum). Focum zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. Focum gebruikt je gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens, zie: https://www.focum.nl/over-ons/privacy-statement-focum/.

Voor het uitvoeren van de dienst wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden verstrekt aan de fulfilment partij. Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief, worden verstrekt aan de e-mail serviceprovider. Indien je meer informatie wilt over met welke externe partijen je persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen naar info@tinylibrary.nl.

Het staat Tiny Library vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Tiny Library ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Tiny Library. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Tiny Library. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Tiny Library.

Tiny Library Cookiebeleid

Tiny Library Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw computer plaatsen wanneer u ze bezoekt. Deze bestanden worden gebruikt om de website correct te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Het is belangrijk om te weten dat cookies al sinds de jaren '90 bestaan en geen privégegevens van uw computer kunnen uitlezen of wachtwoorden kunnen onderscheppen.

In dit cookiebeleid verwijzen we niet alleen naar de kleine tekstbestanden, maar ook naar alle vergelijkbare technieken waarmee Tiny Library gegevens op uw computer plaatst of uitleest.

Vier categorieën

Tiny Library gebruikt vier niveaus van cookies op haar website. U kunt via de knop 'cookie-instellingen aanpassen' aangeven welke cookies u accepteert.

1. Functioneel

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken en om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Tiny Library plaatst deze cookies altijd en u kunt ze niet weigeren. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om het gebruik en het inloggen op de Tiny Library-website te vergemakkelijken en om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden.

2. Analytisch

Deze cookies verzamelen anonieme informatie voor de verbetering van onze website en dienstverlening. Deze informatie is niet herleidbaar tot een persoon.

3. Marktonderzoek

Deze cookies verzamelen informatie voor marktonderzoek en ter verbetering van onze website en dienstverlening. Ze bieden bijvoorbeeld inzicht in het gedrag van onze bezoekers over verschillende kanalen (website, mail, etc.) heen. Tiny Library plaatst deze cookies alleen na uw toestemming.

4. Overig (marketing)

Deze cookies worden gebruikt voor advertentiedoeleinden, social media functionaliteiten en/of personalisering. Met marketingcookies toont Tiny Library op basis van uw surfgedrag aan u relevante inhoud. Deze cookies helpen te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt. Ook ondersteunen deze cookies social media functionaliteiten. Zo kunt u informatie van Tiny Library gemakkelijk delen via social media en ter ondersteuning van functionaliteiten zoals Google Maps en YouTube op onze website. Onder overige cookies verstaan we ook die we niet in een van de andere categorieën kunnen plaatsen. Tiny Library plaatst deze cookies alleen na uw toestemming.

Meer informatie over cookies

Toestemming of het verwijderen van cookies

Tiny Library gebruikt alleen cookies nadat u daar toestemming voor heeft gegeven, behalve voor functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren en om het gebruik van onze website te analyseren en verbeteren. Als u het plaatsen van cookies wilt weigeren, kunt u dit doen via de browserinstellingen op uw computer. De manier waarop verschilt per browser. U kunt ook uw instellingen aanpassen via de knop Cookie instellingen op onze website. Als u meerdere computers of browsers gebruikt, moet u uw instellingen voor elke computer of browser aanpassen.