Wat betekent duurzaamheid?

Duurzaamheid is een begrip dat de laatste jaren steeds meer voorkomt. Wanneer je opzoekt wat duurzaamheid precies betekent en je doet een beetje je best, dan kan je gerust meer dan 70 definities vinden. Het is een verzamelbegrip geworden waarvan de betekenis verschilt per context. Door de vele betekenissen van duurzaamheid worden we steeds kritischer op het gebruik ervan. Want wat betekent duurzaamheid nou eigenlijk en wanneer is iets duurzaam?

Van oudsher refereert duurzaam naar de kwaliteit om een langere periode mee te gaan. In 1980 werd duurzaamheid als eerst gebruikt in een beleidsdocument waarin ‘sustainable development’ werd beschreven. Dit beleidsdocument ging over natuurbescherming en is toen ook met name gebruikt om te verwijzen naar biodiversiteit en natuurbehoud.

Vanwege de klimaatproblemen en groeiend ongelijkheid waar de wereld nu mee wordt geconfronteerd, wordt duurzaamheid steeds breder ingezet. Het wordt vaak gebruikt om processen en acties te beschrijven die de uitputting van natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan en natuurlijke ecosystemen te behouden zodat de kwaliteit van leven voor moderne samenlevingen niet afneemt.

Geen, minder of weinig schade aan de wereld
Duurzaamheid wordt daardoor breed toegepast om te refereren naar verbeteringen op het gebied van:

  • overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen,
  • productieactiviteiten,
  • de lineaire consumptie van producten,
  • de levensstijl van burgers,
  • de richting van investeringen,
  • technologische ontwikkelingen of zakelijke en institutionele veranderingen.
Zolang iets geen, minder of weinig schade aanbrengt aan de wereld dan noemen we dat vaak duurzaam.


De definitie opgesteld door de Verenigde Naties klinkt daarom als volgt: “Voldoen aan de behoefte van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties te voldoen aan hun behoeften aan te tasten’. Deze breed interpreteerbare betekenis van het woord duurzaamheid geeft iedereen een eigen kijk op wat duurzaam is en hoe het bereikt kan worden.

Duurzaamheid


Uiteindelijk gaat het dus om een balans vinden tussen de drie p’s: people, planet en profit. People verwijst naar sociale gelijkheid, planet naar natuurbescherming en profit naar economisch welzijn. Dit betekent dat duurzaamheid refereert naar het inzetten voor een rechtvaardige wereld, terwijl de economie kan blijven groeien maar dit alles binnen de grenzen van wat de aarde aankan.

Is duurzaamheid een loos begrip geworden?
Wij denken van niet. Door de grote populariteit en brede interpretatie van het begrip is er een publiek debat ontstaan waarbij veel interpretaties en perspectieven samenkomen en dat is goed. Alleen als we kritisch blijven kijken naar wat duurzaamheid betekent kunnen we streven naar een positieve impact op de wereld, mensen en de economie. Het zorgt ervoor dat de consument kritisch is wanneer een bedrijf het woord duurzaam gebruikt waardoor bedrijven ook kritisch moeten kijken naar hun duurzaamheidsbeleid.

Duurzaamheid

Wat betekent duurzaamheid voor ons?
Julie (founder): Duurzaamheid betekent voor mij letterlijk 'van lange duur'. Een duurzame keuze betekent dat het een keuze is die op lange termijn klopt. Het ecosysteem eromheen is in balans, zodat het langdurig werkbaar is voor alles en iedereen. Focus ligt dus op lange duur en het in balans zijn van de dingen eromheen: het milieu, grondstoffen, mensen, arbeidsomstandigheden, kosten. Dus medewerkers die je te hard laat werken voor een te laag salaris is niet duurzaam.